Proprietăți fizice

Sarea este o substanță solidă ionică, cristalină, cu punct de fierbere ridicat, solubilă în apă, conduce electricitatea şi este higroscopică. Este o rocă monominerală, care s-a format alături de alte roci sedimentare, în urmă cu aproximativ 13-22 milioane de ani.

Densitate:                         2.165 g/cm3
Punct de topire:                801 °C
Punct de fierbere:             1413 °C
Solubilitate în apă:           359 g/L
Duritate pe scara Mohs:   2-3

Structura sării
Structura sării